Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum

17/01 - Mesyuarat Bidang Bahasa

Mesyuarat Bidang Teknik dan Vokasional
18/01 - Mesyuarat Bidang Sains dan Matematik
19/01 - Mesyuarat Bidang Kemanusiaan