VISI SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOKAI AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG PADA TAHUN 2O13

OBJEKTIF SEKOLAH
Berusaha meningkatkan prestasi akademik
Melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, beramal dan bertakwa
Membentuk displin pelajar
Menerap sifat kepimpinan yang berwibawa, amanah dan berani
Mengamalkan budaya hidup yang murni

MISI SEKOLAH
Kepimpinan yang cekap, berkesan, berwawasan
Pengurusan kewangan yang cekap
Matlamat Audit Tanpa Syarat
Meningkatkan prestasi pencapaian akademik
Meningkatkan Pencapaian Kokurikulum.
Mewujudkan sekolah yang ceria, kondusif untuk proses P&P
Membina jati diri kukuh dan sahsiah terpuji murid
Kerjasama yang erat dengan PIBG, PPD, JPN dan komuniti
Memartabatkan SMK Tokai sebagai sekolah yang berimej,
berwatak dan berbudaya ilmu yang baik.
Displin tangga kejayaan.